• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om gravetillatelse

Informasjon

Informasjon

Gjelder for mindre gravearbeider og utbedring av eksisterende ledninger/kabler.

Entreprenørs ansvar

Være kjent med de plikter som gjelder undersøkelse av gravestedet.

  • Utføre arbeidene etter gjeldende regler for graving i kommunale veger og gater.
  • Påse at eier av VA-nett alltid har gitt sin godkjenning før det graves for tilknytning eller nær VA-nett.

Kabelpåvisning

Dersom trafikkarealer berøres skal entreprenøren utarbeide varslingsplan. Igangsetting skal ikke skje før vegholder har godkjent planen for trafikkavvikling med tidsangivelse.

Tiltakshavers ansvar

Tiltakshaver plikter å være kjent med retningslinjer for gravearbeider i kommunale veger og regulerte friområder.

Eieren eller brukeren av det etablerte anlegget er ansvarlig for all skade som måtte bli påført veg, friområder, offentlig VA-nett eller tredjeperson. Vegholder, eier av friområde og VA-nett fraskriver seg ethvert ansvar på anlegg som følge av drift/vedlikehold, bruk og belastning av området.

Så snart gravearbeidene er avsluttet skal driftsavdelingen varsles for kontroll av igjenfylling og reparasjon av vegdekke.

Søknadsfrist

Ingen

Merk at det ved akutt gravearbeid alltid skal leveres utfylt søknadsskjema i etterkant.

Vedlegg

Situasjonsplan som viser nøyaktig gravested og omfang vedlegges søknaden.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader